Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o budžetu za 2024. godinu, kao i set medijskih zakona.

Usvojeni Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima
Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima.

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović izjavio je u sredu da se prihvata amandman koji se tiče dodatnih sredstava zaštite koja bi trebalo da obezbedi konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu u skladu sa najvišim standardima.

Konkretnije, prihvata se amandman kojim Telekom Srbija neće moći da dobije državnu pomoć ukoliko se bavi medijima, a Jovanović je pozvao poslanike opozicije da ne obmanjuju javnost da predloženi zakoni nisu usaglašeni sa Evropskom unijom.

On je istakao da, poput više evropskih zemalja, i Srbija, odnosno državni telekomunikacioni operater, ima pravo da ravnopravno učestvuje na tržištu.

Prihvaćen je amandman i kojim se produžava rok zabrane funkcionerske kampanje sa 10 na 30 dana pre dana glasanja.

Kako je ranije saopšteno, Zakon o javnom informisanju i medijima, između ostalog, potpunije definiše javni interes u oblasti javnog informisanja i bliže je uređen rad izdavača medija čiji su osnivači saveti nacionalnih manjina, kao i detaljno uređen postupak projektnog sufinansiranja.

Predviđeno je i uspostavljanje Jedinstvenog informacionog sistema za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja, što će, kako se očekuje, uticati na transparentnost ovog procesa.

Pored postojećeg Registra medija, zakonom se ustanovljava i Evidencija proizvođača medijskih sadržaja. Takođe, u skladu sa predlogom novinskih i medijskih udruženja, u zakonu je definisan i Savet za štampu.

Kako se dalje navodi, Zakonom o javnom informisanju i medijima se pruža i radnopravna zaštita novinarima, u skladu sa propisima iz oblasti radnog prava, a kojom se pojačava osnov za zaštitu profesionalnog novinarskog integriteta od zloupotreba zakona i šikaniranja, u cilju sprečavanja slobode javnog informisanja.

Zakon o elektronskim medijima, pored harmonizacije sa revidiranom Direktivom o audiovizuelno-medijskim uslugama iz 2018. godine i ispunjenosti pretpristupnih obaveza iz poglavlja 10, stvara preduslove za postizanje veće nezavisnosti i profesionalnosti Regulatornog tela za elektronske medije (REM), a time i boljeg regulisanja tržišta elektronskih medija.

Ukupni prihodi u budžetu 2.040, a rashodi 2.238 milijardi dinara
Zakonom o budžetu za 2024. godinu, koji su danas usvojili poslanici u Skupštini Srbije, ukupni prihodi republičke kase iznose 2.040,9 milijardi dinara, a rashodi 2.238 milijardi.

Od ukupno 189 poslanika, za budžet je glasalo 145, protiv je bio 31 poslanik, uzdržanih nije bilo, a nije glasalo 13 poslanika.

Prihodi su za 136,9 milijardi dinara, odnosno 7,2 odsto, veći u odnosu na iznos prihoda koji je predviđen rebalansom budžeta za ovu godinu, a rashodi za 5,0 odsto.

Fiskalni deficit budžeta iznosi 197 milijardi dinara, odnosno 2,2 odsto BDP-a i manji je od deficita za ovu godinu, koji je rebalansom projektovan na 2,8 odsto BDP-a.

Kako su objasnili iz Vlade Srbije, budžet je razvojni, što podrazumeva nastavak visokih ulaganja u kapitalne investicije i izgradnju auto-puteva, brzih pruga, škola, bolnica, kao i nastavak politike povećanja plata i penzija i zaštite životnog standarda građana.

Budžetom je predviđeno da od 1. januara sledeće godine, penzije u Srbiji budu veće za 14,8 odsto, plate u javnom sektoru za 10 odsto, a minimalna zarada za 17,8 odsto.

Kako se teret povećanja minimalne zarade ne bi potpuno preneo na poslodavce, od sledeće godine je planirano povećanje neoporezivog dela bruto zarade za 15,1 odsto, sa 21.712 na 25.000 dinara.

Budžetom je za kapitalne investicije opredeljeno 598,8 milijardi dinara, odnosno 6,8 odsto BDP-a.

(Tanjug)