Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju svetog Dionisija Areopagita hrišćanskog svetitelja koji se ubraja u jednog od sedamdeset manjih apostola.
Prema legendi u koju veruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Jedan od tih “malih apostola” je bio i Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit.

Iz života ovog svetitelja je ostalo zapisano da je bio brižan otac i pošten građanin Atine koga su svi voleli. Radio je kao sudija, a predanje kaže da je bio pravedan i da nikada nije osudio nevinog čoveka.Nakon što je čuo propovedi apostola Pavla bio je toliko dirnut njima da je poželeo da se iz paganstva preobrati u hrišćanstvo. Tako je postao atinski episkop, a putovao je sa Svetim Pavlom dovoljno dugo i upozna sve ostale Hristove apostole.Posle mučeničke smrti Pavla, Dionisije je otišao u Galiju da među varvarima propoveda hrišćanstvo i sam za sebe želeći takvu smrt.Poživeo je dugo – legenda kaže da mu je bilo 90 godina kada je uhvaćen i mučen zato što nije želeo da se odrekne Isusa. Nakon što mu je odsečena glava, ona je prema priči pala pred hrišćanku Karulu koja ju je sakrila i kasnije časno sahranila zajedno sa ostatkom tela.

Zbog učenosti ovog svetitelja iza njega je ostao veliki broj spisa i pisama o veri i hrišćanskom životu, on se danas smatra zaštitnikom obrazovanih i blagih ljudi koji u svom srcu imaju mesta za Hrista.Prema narodnom verovanju, bitno je samo u molitvi imati jednu, nedvosmislenu, želju i ukoliko je bogougodna i iskrena, pomoć će vam doći.

Molitva Dionisiju
Blagosti se naučivši i bivši razuman u svemu, blagom savješću dostojno si se obukao. Napojio si se od sasuda izabranog, tajni neizrečenih, vjeru sačuvavši, dobar kraj imajući, sveštenomučeniče Dionisije: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.

REPORTER/PINK