Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2023. godinu.

Zahtevi se podnose u periodu od 16. oktobra do 15. novembra 2023. godine, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaj ostvaruju lica koja su u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kod društva za osiguranje, osigurala od rizika useve i plodove ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, kao i rasadnike i životinje.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 2.500.000 dinara.