Portal “Uvid u račun“ ponovo je dostupan korisnicima za preuzimanje e-računa i elektronsko plaćanje. Na portalu su dostupni računi za decembar 2023. godine, kao i arhiva računa i uplata tokom prethodne tri godine, uz detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama.

Svi decembarski računi dostavljeni su i “Pošti Srbije“, uz rok za popust za redovno plaćanje 29. januar. Građanima je za reklamacije ponovo na usluzi i kol -centar EPS-a.

U EPS-u napominju, da digitalna pretnja ni u jednom trenutku nije ugrozila proces proizvodnje električne energije, niti bezbednost podataka naših kupaca.

EPS preduzima opsežne mere kako bi osigurao da se ovakvi incidenti ne ponove.

“Podizanje nivoa digitalne bezbednosti, kao ključnog prioriteta, zbog zahtevnih procedura, veličine i složenosti sistema, uslovilo je postepeno vraćanje IKT sistema u funkciju”, navodi EPS.

U EPS-u navode da je najveći deo IT sistema vraćen u funkciju sa unapređenom bezbednošću i da se intenzivno radi da se obnovi rad šaltera

RTS