Čačak – U okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja i podsticajnim sredstvima u toj oblasti, tri čačanska preduzeća

dobila su od grada Čačka finansijsku podršku u ukupnom iznosu 2,17 miliona dinara.

Reč je o privrednim društvima „Pandan”, štamparija „Label” i „Savema”.

Firma „Pandan” dobila je 1.666.640 dinara za proširenje poslovnih kapaciteta izgradnjom nove proizvodne hale.

Štampariji „Label” biće uplaćeno 199.795 dinara za troškove dobijanja međunarosnog sertifikata za izlazak na strana tržišta.

Preduzeće „Savema“ u cilju jačanja konkurentnosti proizvoda i stvaranja bolje pozicija na tržištu dobila je subvenciju od lokalne samouprave u iznosu 300.000 dinara.

Morava info/REPORTER