Umetnička galerija ,,Nadežda Petrović“ u saradnji sa Narodnim muzejem Srbije u Galeriji ,,Risim“ organizovala je otvaranje izložbe ,,NADEŽDA PETROVIĆ: bez boje“. Na izložbi su predstavljeni crteži Nadežde Petrović koji se čuvaju u Kolekciji Narodnog muzeja Srbije.

Branko Ćalović izjavio je da se nada da smo se svi ove godine, kada obeležavamo 150 godina od rođenja Nadežde Petrović, na dostojan način odužili njenom velikom imenu i umetničkom delu, skrenuvši pažnju da se Galerija potrudila da taj pristup bude multidisiplinaran i kompleksan, kakva su bila i interesovanja Nadežde Petrović. On se ovom prilikom zahvalio Narodnom muzeju Srbije, kao matičnoj ustanovi sa kojom je Galerija sarađivala tokom programa obeleževanja jubileja, počevši od izložbe održane u Galeriji RTS-a, preko izložbe ,,Nadežda Petrović. Modernost i nacija“ koja je gostovala u nekoliko gradova u zemlji i regiionu, do izložbe crteža Nadežde Petrović koja je sada otvorena.

Branko Ćalović Foto Reporter

Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić Brešković ističe da je večerašnja izložba samo jedan od dokaza važnosti Nadežde Petrović kao patriote i nacionalne heroine.

„Kada posmatramo delo, kada posmatramo lik i kada posmatramo našu nacionalnu heroinu Nadeždu Petrović, onda smo nastojali, Narodni muzej Srbije u saradnji sa Čačkom i sa galerijom „Nadežda Petrović” iz Čačka uhvatimo sveukupan njen opus, tako da jesmo priredili jednu izuzetnu izložbu koja je za nadeždin rođendan upravo predstavljena ovde u Čačku i koja je nosila naziv „Modernost i nacija”. To je bio Nadeždin slikarski opus ali on nije dovoljan i ne može se razumeti ukoliko ga večeras ne predstavimo na jedan drugačiji način sa malo poznatim i nedovoljno obrađenim crtežima Nadežde Petrović, njenim skicen blokovima kako bi se i na taj način sveobuhvatno razumelo njeno ukupno delovanje. Upravo ono što sam ponosita jeste da smo mi ovde bili na Nadeždin rođendan, a pored toga dolazimo u nedelji kada obeležavamo dan grada Čačka, a to je 615. godišnjica od kada je u pisanim izvorima zabeleženo da postoji Čačak. Tako da mislim da su ova dva izuzetna datuma, Nadeždin rođendan, a i ovaj svečani čin večeras, istorijski dokazi nadeždinog delovanja, stvaralaštva, patriotizma i uopšte rečju kao Nadežde nacionalne heroine”, rekla je Bojana Borić Brešković.

Ova izložba je tokom godine na izmaku bila postavljena u Narodnom muzeju u Beogradu, a pred čačanskom publikom će ostati izložena do 20. januara naredne godine.

Reporter