Usled odrona na opštinskom putu 123-33 (od Zablaća ka manastiru Ježevica) došlo je do

kritičnog oštećenja desne strane kolovoznog zastora zbog čega preti opasnost od urušavanja kolovoza u korito Ježevičke reke.

S tim u vezi, a u skladu sa Zakonom o putevima, JP „Gradac”, kao upravljač puta, pokrenuo je meru ograničenja korišćenja puta i izvršio postavljanje adekvatne privremene saobraćajne signalizacije.

Mole se vozači da postupaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i prilagode vožnju uslovima na putu.