Domaćinstva i mali kupci električne energije na garantovanom snabdevanju moći će od danas na sajtu „Elektroprivrede Srbije“.

da koriste novi portal za preuzimanje e-računa i elektronsko plaćanje – Uvid u račun, saopštila je Elektroprivreda Srbije.
Kako se navodi u saopštenju, domaćinstva i mali kupci sada će imati brz i jednostavan pristup e-računu odmah po formiranju mesečnog zaduženja, pre štampanja i distribucije uobičajenom poštom.
Dodatne funkcije portala omogućavaju uvid u arhivu računa i uplata iz prethodne tri godine, kao i detalјan pregled potrošnje po zonama i tarifama. Samo korišćenje portala biće jednostavno, kao i proces registracije i prijave.
Korisnici portala će moći bezbedno i brzo elektronski da plate račun bez odlaska u poslovnice platnih institucija, i to putem sistema za instant plaćanja (IPS Skeniraj) i platnim karticama Dina, Visa i MasterCard.
Novina je i da će korisnici portala preko jednog naloga moći da pregledaju i elektronski plate račune za više mernih mesta u različitim regionalnim područjima Republike Srbije.
Aktiviranjem jedinstvenog portala sa radom će prestati dosadašnji regionalni portali, a njihovi korisnici će registracijom na novi portal dobiti pristup tehnički unapređenoj verziji sa novim korisničkim funkcijama.
Do kraja godine, biće dostupna i mogućnost podnošenja prigovora na račun (reklamacije). U narednoj fazi digitalizacije, koja je planirana za početak 2024. godine, „Elektroprivreda Srbije“ aktiviraće i mobilnu aplikaciju „Uvid u račun“.

Tanjug