Monteri Elektrodistribucije Srbije na Kablaru rade rekonstrukciju dalekovoda 10 kV Rošci,

čime će biti rešeno pitanje stabilnog napajanja električnom energijom za šest sela na obroncima planine. Radovi nadomak Ovčar Banje obuhvataju zamenu 120 drvenih stubova novim betonskim. Aluminijumsko – čelični provodnici se demontiraju i na njihovo mesto postavlja se samonosivi kablovski snop, a menjaju se i izolatori koji su otežavali lokalizaciju kvara. Zbog obimnih radova bez električne energije danas i sutra od 8.00 do 17.00 časova biće korisnici u Rošcima, Jančićima i Vrnčanima.

Elektrodistribucija Srbije dala je prioritet rekonstrukciji dalekovoda Rošci, koji je u nadležnosti ED Čačak i Distributivnog područja Kraljevo.

Zbog bezbednosti elektromontera, rekonstrukcije 10 kV dalekovoda obavljaju se isključivo u beznaponskom stanju. Po pravilu, dok traju radovi van stroja se stavljaju sve trafostanice 10/0,4 kV duž celog voda i to je razlog je višesatnih isključenja električne energije na delu Ovčarsko-kablarske klisure.

-Organizovali smo se tako da isključenja budu najviše jedan do dva dana nedeljno. Izvinjavamo se kupcima, ali kada završimo ovaj važan i veliki posao imaće mnogo bolje snabdevanje. Izdvojeno je oko 15 miliona dinara za konačno i kvalitetno rešavanje stabilnog napajanja strujom u šest sela. Na novim stubovima će biti više od 22 kilometra mreže niskog napona – rekli su u ED Čačak.

Elektromonteri rade na izuzetno nepristupačnom terenu, na delovima trase dalekovoda stari stubovi su postavljeni na lokacijama do kojih ne postoje pristupni putevi. Zato je sada potrebno da se kroz kamenito zemljište probiju putevi da bi se prišlo stubnom mestu. Angažovani su i mini bageri koji jedini mogu da se kreću po strmim padinama. I pored izazovnih uslova na terenu, plan je da se radovi završe do kraja godine.

Reporter/GZS