Spaljivanjem biljnih ostataka često dolazi do nekontrolisanih požara, koji nanose veliku štetu

Imajući u vidu povećan broj požara na otvorenom, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, hitno je naložio, preko svojih organizacionih jedinica, stupanje u kontakt sa komandantima štabova za vanredne situacije i inicirao hitne sednice lokalnih štabova. Na sednicama će članovi biti upoznati sa trenutnom situacijom vezanom za povećanje broja požara na otvorenom prostoru, opasnostima koje mogu nastati i biti predloženo i pokrenuto sprovođenje mera i aktivnosti za zaštitu života i imovine.

Područna policijska uprava navodi da je za nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara, kojom je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, za pravna lica zaprećena kazna od 300.000 do milion dinara, a za fizička lica 10.000 dinara.

„Odeljenje za vanredne situacije u narednom periodu, zajedno sa policijom, kontrolisaće sprovođenje mera zaštite od požara na otvorenom i protiv osoba koje ne poštuju zabranu spaljivanja otpada i biljnih ostataka podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Takođe, loženje vatre u šumi i na 200 metara udaljenosti od ruba šume je zabranjeno, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima. U skladu sa propisanim merama zaštite od požara, a za nepoštovanje ove odredbe, za fizička lica predviđena je kazna od 10.000 do 50.000 dinara”,

Politika