Bajina Bašta – Opština Bajina Bašta, izmedju ostalog, poznata je i po manastiru Rača, zadužbini kralja Dragutina i račanskoj prepisivačkoj školi, značajnoj za razvoj ćirilice i srpske pismenosti. U ovoj opštini na samoj granici Srbije i danas se čuva i neguje ćirilica.
Pored Parka ćirilice koji je smešten u samom centru Bajine Bašte, sada se u mestu Rača, nedaleko od manastira, stara škola renovira i pretvara u muzej ćirilice.

FOTO REPORTER

„Bajina Bašta je pre svega usvojila Deklaraciju o zaštiti i negovanju ćirilice, a zatim je osnovana manifestacije Ćirilična baština. Nakon toga smo napravili jedan siboličan Park ćirilice u centru Bajine Bašte. Izgradnja Muzeja ćirilice je kruna tih aktivnosti. On će biti deo budućeg kompleksa, Doma ćirilice u Rači, u blizini srednjovekovnog manastira koji je bio žarište srpske pismenosti, mesto gde su se prepisivale srpske knjige i gde se u najtežim vremenima sačuvala srspak pismenost, a kansije kroz veliku deobu, ti monasi su bili i začetnici neke moderne srpske pismenosti”, rekao je Siniša Spasojević, ispred TO „Tara-Drina”.

Pored muzeja, na prostoru dvorišta stare škole biće izgradjen čitav kompleks posvećen srpskom pismu i pismenosti.
„Ovo je prva faza, dakle, rekonstrukcija zgrade stare škole koja se pretvara u muzej ćirilice. Pre svega treba da se zhvalimo Ministarstvu kulture što je prepoznalo značaj ovog projekta i sa 17 miliona dinara sufinansira pretvaranje ove zgrade u muzej ćirilice. Druga faza je parterno uredjenje. Ovde je planiran i jedan amfiteatar.

Imamo i jednu zgradu koju koja će biti u funkciji muzeja ćirilice, jer će u nju biti smešten konferencijski prostor. U perpektivi, nadamo se u naredne tri, četiri godine možda ovde bude izgradjen i neki smeštaj čime bi dobili jednu zaokruženu celinu”, istakao je Spasojević.
Datum do koga će biti završeni radovi na izgradnji Muzeja ćirilice, odnosno za kraj prve faze radova jeste 13. decembar.

REPORTER