Članom 9 Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa («Službeni list opštine Ivanjica» br.1/19) propisano je da se oblasti od javnog interesa , utvrđuju na svake dve godine. Pozivaju se javne institucije,privrednici,mediji,civilno društvo,strukovne i druge organizacije… u postupku preispitivanja relevantnosti dotadašnjih oblasti od javnog interesa.

Preispitivanje postojećih oblasti od javnog interesa i njihovo ponovno utvrđivanje sprovodi se na osnovu novog postupka konsultacija sa ciljnim grupama i ostalim zainteresovanim stranama i analize društvenih i ekonomskih potreba Opštine Ivanjica identifikovanih u planskim dokumentima Opštine Ivanjica, kao i ocene postignutih efekata realizacije javnog interesa u proteklom periodu od dve godine.

IL-opstina Poziv opštine Ivanjica na konsultacije iz oblasti javnog interesa

U skladu sa članom 5. Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa ( Službeni list opštine Ivanjica br. 1/2019), Komisija za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa , poziva sve građane opštine Ivanjica, predstavnike privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, predstavnike medija, kao i predstavnike lokalnih vlasti i javnih institucija da prisustvuju kosultacijama u cilju utvrđivanja oblasti javnog interesa i prioritetnih oblasti koje će biti primenjene prilikom finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i aktivnosti od javnog interesa, sredstvima iz budžeta Opštine Ivanjica, a naročito programa i projekata koja sprovode udruženja i koja slede javni interes opštine Ivanjica.

Konsultacije će se održati u kabinetu predsednika Skupštine opštine 26. januara sa početkom u 10:00 časova.

Reporter/Sajt opštine Ivanjica