Više od 30 godina Fondacija „Braća Karić”, kroz misiju negovanja i očuvanja nacionalne baštine, posvećena je ideji

promocije i aktuelizacije domaćih korena i običaja i materijalne i duhovne kulture srpskog (na)roda. Uverenje da su održanje pisma, jezika, istorije i kulturnog nasleđa najsigurnija i najvrednija promocija jednog naroda predstavljaju temelj podviga Fondacije. Dokle god su živi maternji jezik, motivi narodne istorije, umetnost i tradicija predaka i savremenika jednog naroda, vitalan je i njegov nacionalni identitet.

Višedecenijski angažman Fondacije „Braća Karić” u izdavaštvu svedoči o plemenitoj nameri čuvara tradicije i kulture a bogata i raznolika kolekcija izdavačkih poduhvata jesu egzaktna potvrda da su odgovornost prema društvu i državi ukorenjeni u viziji porodice Karić.

Na ovogodišnjiem Sajmu knjiga, koji u kalendarima kulturnih događaja jugoistočne Evrope zauzima centralno mesto, Fondacija „Braća Karić” učestvuje sa svojim novim naslovima. Potreba da se od zaborava sačuvaju sva dobra materijalne i posebno duhovne kulture srpskog naroda čine ključni motiv kojim se rukovode svi u Fondaciji „Braća Karić” a pregalačko rodoljublje porodice Karić zalog za budućnost mladim naraštajima i naslednicima.
Fondacija „Braća Karić” poziva sve da posete njihov štand u HALI 2 Beogradskog sajma i da se upoznaju sa novim izdanjima koja će, na obostranu radost, naći mesto u vašoj biblioteci.

GZS/REPORTER