Pre nekoliko dana na sednici Vlade Srbije utvrđen je iznos sredstava za izgradnju i učešće u kupovini

prvog stana za majke po osnovu rođenja deteta u iznosu od 1.500.000.000 dinara u 2024. godini.

Ovo nije jedina pomoć koju je država usvojila za majke, nedavno je usvojen i predlog da svaka majka za prvo dete dobija pomoć u iznosu od 500.000 dinara.

Dvostruka pomoć države majkama

Ovom odlukom nastavlja se podrška i pomoć države porodicama i majkama za podsticanje i razvoj populacione politike u našoj zemlji. Ranije je već usvojeno rešenje kojim se roditeljski dodatak za prvo dete rođeno od 1. januara povećava na 371.614 dinara.

S druge strane, za drugo dete roditeljski dodatak će se isplaćivati u 24 rate, u iznosu od 329.643 dinara, odnosno 13.735 dinara mesečno.

Za treće dete, roditeljski dodatak se isplaćuje u 120 rata, i iznosi 1.977.861 dinara, odnosno mesečno 16.482 dinara.

Istovremeno, u 120 rata isplaćuje se i dodatak za četvrto dete u iznosu od 2.966.792 dinara, odnosno 24.723 dinara mesečno.

Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta iznosi 123.871 dinara, dok je paušal za nabavku opreme za dete u visini od 6.867 dinara.

Za prvo dete država daje 500.000 dinara

Za prvo dete pomoć države od 500.000 dinara biće pomoć koja će značiti mladim majkama širom Srbije, obuhvatajući Kosovo i Metohiju. Za ova sredstva biće potreban i rebalans budžeta. Odluka će se primenjivati retroaktivno, kako bi se obuhvatila i deca rođena ranije od maja.

„Za prvo dete od prvog maja mislim da će krenuti pomoć. Potreban nam je rebalans budžeta, videćemo da ova odluka važi retroaktivno da ne kaznimo decu koja su rođena prvog ili 20. marta”, rekao je ranije predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o novcu od 500.000 dinara za prvo dete.

Predsednik Srbije najavio je da će od aprila ili maja ove godine roditelji dobijati 500.000 za prvo dete kao pomoć države.

„Država će od aprila ili maja ove godine za rođenje prvog deteta izdvajati 500.000 dinara, za drugo dete 600.000, a za treće i četvrto dete biće još ozbiljnija finansijska pomoć”, rekao je Vučić.