Auto-put Miloš Veliki trebalo bi do kraja godine da bude produžen za novih dvadesetak kilometara. Najzahtevniji objekti, na deonici od

Pakovraća do Požege, su tuneli Laz i Munjino brdo. Iz Ministarstva saobraćaja i infrastrukture očekuju tokom ove godine završetak radova na ukupno 83 kilometra auto-puteva.

U nastavku auto-puta Miloš Veliki, od Pakovraća do Požege na deonici od 20 kilometara, grade se tuneli, mostovi i nasipi, a nepristupačan teren i nepredvidiva priroda diktiraju dinamiku.
Posle probijanja za sada najdužeg tunela u Srbiji, intenzivirani su radovi.
U tunelu Laz već je asfaltirano oko dva i po kilometra.
Nikola Miljković iz Javnog preduzeća “Putevi Srbije” navodi da su u obe cevi tunela završeni glavni građevinski radovi, što znači da se prelazi u drugu fazu koja predstavlja elektromašinsko opremanje tunela.

“Trenutno imamo oko 70 radnika, što naših, što podizvođača koji rade pre svega na finim radovima”, kaže Miljković.

U obe tunelske cevi je postavljeno 147.995 metara nosača kablova ili 82 odsto, objašnjava Vladimir Petrović, rukovodilac službe nadzora u radovima u tunelu Laz.
“Ti nosači su postavljeni u kaloti, odnosno u svodu tunela i u horizontalnim kablovskim kanalima”, objašnjava Petrović.
Od tunela Laz u narednih gotovo osam kilometara gradi se 12 mostova i tri nadvožnjaka i stiže se do tunela Munjino brdo.
Do probijanja Munjinog brda ostalo je još otprilike 900 metara – uprkos predviđanjima, radovi su usporeni.
Nikola Miljković iz “Puteva Srbije” navodi da je tri stotine metara od početka tunela postavljena oplata za sekundarnu oblogu, a u ostatku tunela se rade drugi radovi.
“Znamo da smo malo u zakašnjenju, probali smo da uvedemo radove koji mogu paralelno da se rade u svrhu ubrzanja. Moramo da ispoštujemo neke rokove i stvarno se trudimo”, kaže Miljković.
Tunel Laz dug je 2.843 metra, a Munjino brdo stotinak metara manje.
Oba tunela se grade po novoj austrijskoj metodi.
Kao probleme izvođač izdvaja rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, konfiguraciju terena i podzemne vode.

Pored mašinskog iskopavanja, moralo je da se buši i miniranjem.
Gradnja deonice je počela 2019. a radove izvodi Kineska kompanija – rok od 36 meseci uveliko je premašen.
Nikola Miljković navodi da se saradnja sa Kinezima izdvaja u odnosu na sve ostale poslodavce.
“Kineski izvođači su programirani na rad i njihova parola je da nema odustajanja”, ističe sagovornik iz “Puteva Srbije”.
Od probijanja tunela Munjino brdo i završetka radova na objektima, zavisi i otvaranje deonice kojom bi se od Čačka do Požege putovalo petnaestak minuta.

Tuneli Laz i Munjino brdo na Koridoru 11, osim što su identični po metodi izgradnje, ali i po dužini, ono što je karakteristično za oba tunela jeste da će imati 11 veza između obe tunelske cevi, po dve velike za kamione i automobile u slučaju nezgode i devet pešačkih.

REPORTER / RTS