Alfa BK Univerzitet je najstariji privatni univerzitet u Srbiji i u ovom delu sveta. Univerzitet je ponosan na svoje istaknute profesore

i inovativne programe koji su omogućili studentima da postignu izuzetne rezultate u svojim karijerama.

Istaknuti profesori

Kvalitet nastave na Alfa BK Univerzitetu se najbolje ogleda u uspesima profesora. Prof. dr Aleksandar Prnjat nedavno je dobio prestižni počasni doktorat na Institutu za obuku u geštalt psihoterapiji na Malti, što je samo jedan od primera izuzetnih dostignuća nastavnog kadra. Prof. dr Lidija Tomić redovno učestvuje na seminarima koje organizuje Srpska akademija nauka i umetnosti, a prof. dr Miloš Todorov je nedavno održao predavanje na prestižnom stručnom skupu Zavoda za statistiku Republike Srbije. Zajedno sa drugim kolegama, ovi profesori obogaćuju Alfa BK Univerzitet svojim izuzetnim postignućima i neprekidnim angažmanom u akademskom i profesionalnom svetu.

Najbolja praksa za studente

Pored teoretskog znanja, Alfa BK Univerzitet posvećuje veliku pažnju obezbeđivanju praktičnog iskustva za svoje studente. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji Fakulteta iformacionih tehnologija, Fakulteta za menadžment u sportu i Fakulteta za finansije, bankarstvo i reviziju sa vodećim kompanijama iz srodnih oblasti, studenti imaju priliku da obave praksu širom Srbije i da sarađaju sa vodećim profesionalcima, što im omogućava da steknu neophodne veštine i znanja za uspešan početak karijere. O svim aktivnostima redovno se objavljuje na društvenim mrežama Alfa BK Univerziteta – na Instagramu alfa_bk_univerzitet i na Fejsbuku univerzitetalfabk.

Konferencije i događaji

U prethodnih šest meseci, Alfa BK Univerzitet je organizovao nekoliko značajnih naučnih konferencija koje su privukle pažnju akademske i poslovne zajednice. Među najznačajnijim događajima je konferencija “Smart Cities and Modern Technologies”, koja je okupila vodeće kompanije i univerzitete iz Srbije i sveta da razgovaraju o budućnosti tehnologija u pametnim gradovima. Takođe, Univerzitet je bio domaćin međunarodne naučne konferencije “Challenges of Digitalization in the Business World”, koja je raspravljala o izazovima digitalizacije u poslovnom svetu.

Prvi privatni univerzitet domaćin republičkog takmičenja

Alfa BK Univerzitet se ističe i po činjenici da je prvi privatni univerzitet koji je imao poverenje da organizuje čak dva republička takmičenja – Repubčičko takmičenje iz tehnike i tehnologije, i Republičko takmičenje iz robotike i interfejs tehnologije. Kvalitet i organizacija ovih takmičenja potvrdili su visok kvalitet nastavnog i naučnog rada koji se sprovodi na Alfa BK Univerzitetu i koji ispunjava najviše standarde u oblasti visokog obrazovanja.

Upis je u toku! Za više informacija pišite na info@alfa.edu.rs, pozovite na telefon +381112609754 ili posetite na Alfa Bk Univerzitet na adresi na Novom Beogradu – Bulevar maršala Tolbuhina 8.

GZS/REPORTER